Privacy

PRIVACY STATEMENT & COOKIEBELEID Coral Estate Sales NV / TEAM Carib

Coral Estate Sales NV / TEAM Carib hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Coral Estate Sales NV / TEAM Carib houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze website wordt beheerd

Door Coral Estate Sales NV / TEAM Carib Wanneer u deze internetsite bezoekt kan Coral Estate Sales NV / TEAM Carib persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Coral Estate Sales NV / TEAM Carib zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Coral Estate Sales NV / TEAM Carib met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen

Doeleinden van gegevensverwerking

Coral Estate Sales NV / TEAM Carib verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat Coral Estate Sales NV / TEAM Carib via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Coral Estate Sales NV / TEAM Carib wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Coral Estate Sales NV / TEAM Carib uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Coral Estate Sales NV / TEAM Carib heeft verstrekt, verstrekken wij niet aan derden tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat justitie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. In het geval waarbij u via onze organisatie een transactie sluit waarbij ook andere partijen betrokken zijn (bijvoorbeeld een notaris of andere instanties(s)) dan worden gegevens ook met hen gedeeld indien dat uit hoofde van de transactie noodzakelijk, gebruikelijk of verplicht is.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacy statement

Coral Estate Sales NV / TEAM Carib behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging en bewaartermijn

Coral Estate Sales NV / TEAM Carib zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan Coral Estate Sales NV / TEAM Carib onder vermelding van uw naam en adres. Coral Estate Sales NV / TEAM Carib zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Coral Estate Sales NV / TEAM Carib de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Cookies

Coral Estate Sales NV / TEAM Carib mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en Coral Estate Sales NV / TEAM Carib is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek, beschikbaar zijn. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd. De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser.

Cookie beleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Coral Estate Sales NV / TEAM Carib maakt gebruik van de navolgende cookies:

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de gebruikersvriendelijkheid van onze website
optimaliseren. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy omdat de verzamelde gegevens
anoniem zijn.

Analytische Cookies: deze cookies meten alle data middels het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de “Google Analytics” – dienst. Coral Estate Sales NV / TEAM Carib gebruikt deze dienst om
rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit
en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit
Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet,
waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Marketing / Tracking cookies: wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat
gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben
wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Dit kunnen onder andere de cookies zijn van: Facebook, Doubleclick, Google Adwords, Instagram,
Hotjar, Activecampaign, Adscience, AppNexus, Youtube, Twitter.

Het niet accepteren van cookies betekent niet dat u geen reclame te zien krijgt op bijvoorbeeld
social media websites die u bezoekt, deze zal alleen niet langer afgestemd zijn op uw interesses.

De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruiken wij alleen om onze website te
verbeteren. De gegevens worden niet gedeeld met derden. De gegevens die de analytische cookies
verzamelen worden geanonimiseerd en zijn daarom niet herleidbaar naar u als bezoeker van de
website, daarom hoeft u hier ook geen toestemming voor te geven.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen. Dit kan echter de werking en het gebruiksgemak van onze website hinderen.

Vragen?
Coral Estate Sales NV / TEAM Carib neemt uw privacy serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor:

Coral Estate Sales NV / TEAM Carib
Coral Estate, La Puerta Business Center
St. Willibrordus
Curaçao
info@coralestatesales.com / info@teamcarib.com